Informujemy, iż Powiat Myślenicki zamierza uruchomić oddziały przygotowawcze dla młodzieży z Ukrainy objętej obowiązkiem nauki, w następujących szkołach:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach
ul. Jagiellońska 8
32-400 Myślenice
telefon: +48 12 274 00 70
fax: +48 12 272 28 06
e-mail: zso@almalo.edu.pl
strona www: http://www.almalo.edu.pl

 Dyrektor – Jacek  Ślósarz
    

- Zespole Szkół w Dobczycach
ul. Szkolna 20 a
32 - 410 Dobczyce
telefon: +48 12 271 01 85, +48 12 271 01 90
fax: +48 12 271 10 72
e-mail: zs@dobczyce.edu.pl
strona www: http://www.dobczyce.edu.pl

Dyrektor – Bogusław Lichoń

Nauka w formie oddziału przygotowawczego dostosowana jest do możliwości i potrzeb uczniów z Ukrainy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie  z nauki w innej formie.
Nauka w oddziale przygotowawczym jest bezpłatna.
Wnioski o przyjęcia do oddziału przygotowawczego należy składać bezpośrednio w wymienionych szkołach. Proszę, aby w miarę możliwości wniosek o przyjęcie składany był osobiście przez rodziców lub opiekunów.
 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące przyjmowania uczniów z Ukrainy udzielają:
- dyrektorzy wymienionych szkół,
- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
   w    Myślenicach (32-400 Myślenice, ul. K. Wielkiego 5, I piętro, nr pokoju: 11.12, telefon: +48 12 372 76 54, kierownik -  Jan Wójcik, e-mail: j.wojcik @myslenicki.pl).