Wójt Gminy Siepraw informuje, iż  został wprowadzony system płatności masowych za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

Na fakturach wystawianych od dnia 19 maja br. umieszczony został indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za wodę i ścieki. Prosimy o wpisywanie w tytule wpłaty nr faktury. 

Za faktury wystawione do dnia 18 maja br. wpłacać należy na dotychczasowy nr konta, który widnieje na fakturach. 

Ponadto wyjaśniamy  iż nadal można dokonywać wpłat w kasie Urzędu Gminy.

Przypominamy również, że z dniem 1 lutego 2020 roku został wprowadzony system płatności masowych obejmujący podatki i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.