Wójt Gminy Siepraw informuje, że z dniem 1 lutego 2020 roku zostaje wprowadzony system płatności masowych obejmujący podatki i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy Podatnik otrzyma indywidualny i niepowtarzalny numer rachunku bankowego, na który odtąd będzie dokonywał wpłat swoich należności. Jeśli podatnik otrzymuje  dwie lub więcej decyzji, to do każdej decyzji zostanie przydzielony oddzielny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat.  


W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi na otrzymywane decyzje, pisma oraz aktualizację  numeru rachunku odbiorcy dla poszczególnych rodzajów należności w przypadku wykonywania przelewów internetowych lub zleceń stałych. Wpłaty dokonane na dotychczasowy rachunek zostaną zaksięgowane na konto podatnika. W niedługim czasie zostanie uruchomiony system płatności masowych obejmujących również dostawę wody i odbiór ścieków.