Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw z dnia 8 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw, podaję do wiadomości publicznej informację o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach i numerze,  liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych
na dzień 13 grudnia 2020 r.

Numer okręgu wyborczego: 6

Granice okręgu wyborczego: Część sołectwa Siepraw II – ulice: Azaliowa, Dębowa, Długa, Galicyjska, Różana, Staropolska, Wesoła    

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym: 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu mieści się w budynku Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32 – 447 Siepraw (sala obrad, pokój nr 16),
tel. (12) 37 21 828.


Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala