Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.


Okręg wyborczy Nr 61. PŁACHTA Piotr Andrzej, lat 48, zam. Siepraw, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW - Lista nr 1

2. MIESZCZAK Krzysztof Jan, lat 48, zam. Siepraw , zgłoszony przez KWW KRZYSZTOFA MIESZCZAKA - Lista nr 2


Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

/-/Joanna Maria Braś