W związku z przystąpieniem Gminy Siepraw do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), informujemy o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego składa osoba uprawniona do dodatku węglowego, osobiście w formie papierowej do:

- Urząd Gminy Siepraw, Ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw

(dziennik podawczy)

 w godzinach

  • poniedziałek 7.30 – 17.00
  • wtorek- czwartek 7.30-15.30
  • piątek: 7.30-14.00


- Lub wniosek elektroniczny uwierzytelniony podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym poprzez gminną skrzynkę e-PUAP: adres skrytki ePUAP: /5n2h26bgln/SkrytkaESP

lub

- na e-mail: gmina@siepraw.pl (wniosek uwierzytelniony podpisem elektronicznym - NIE SKANOWANY)

Uwaga: Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku.


Informację o pozytywnie zweryfikowanym wniosku  oraz dalszej procedurze postępowania (opłacie za węgiel, fakturze, sposobie odbioru węgla) Urząd Gminy przekaże wnioskodawcy poprzez e-mail lub sms. Stosowna informacja ukaże się także na stronie i profilu Fb Gminy Siepraw.


Kontakt w sprawie preferencyjnego zakupu węgla :

Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami 

pokój nr 12

tel. 12 37 21 803, 12 37 21 810

e-mail: amichalik@siepraw.pl, ekolodziejczyk@siepraw.pl


ZAŁĄCZNIK:

- Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego