W związku z realizacją prac związanych z programem monitoringu siedlisk przyrodniczych w ramach zadania ”Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022” informuje się właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o ww. przedsięwzięciu w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

W załączeniu pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. DM/51-11-6/06/21/IM z dnia 30.04.2021 r.