Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy - Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

1.    Edyta Bidzińska – zam. Siepraw;


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Michał Baran