W dniu 12 października 2023 roku Tadeusz Pitala – Wójt Gminy Siepraw oraz Edyta Żądło – Skarbnik Gminy podpisali umowę z wykonawcą - Healthier air spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mostki 89, 33-340 Stary Sącz - zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw”.Z tytułu realizacji umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 739 132,35 zł, z czego 2 826 725,00 zł zostanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozostała kwota 912 407,35 zł pochodzić będzie z budżetu Gminy Siepraw.

W ramach zadania pn.„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw” zaplanowano kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz magazynów energii w budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Siepraw, w tym w: 4 szkołach (szkoła podstawowa w: Czechówce, Łyczance, Sieprawiu i Zakliczynie), przedszkolu w Sieprawiu, Urzędzie Gminy, 3 obiektach sportowych (hala sportowa w Sieprawiu, zaplecze sanitarno – szatniowe Orlik w Sieprawiu, boisko sportowe w Zakliczynie), Domu Kultury w Sieprawiu, oczyszczalni ścieków w Sieprawiu.

Przewidywany termin zakończenia prac związanych z realizacją zadania wyznaczono na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli 12 listopada 2024 roku.