OGŁOSZENIE
o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw


Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015 r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 19 lipca 2021r. przeprowadziła  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw.


Ogłoszenia o wynikach poszczególnych przetargów, w załączeniu.

                                                                               
Zastępca Przewodniczącego Komisji przetargowej
Michał Baran