W wymaganym terminie, określonym w Zarządzeniu nr 134/19 Wójta Gminy Siepraw z 12 listopada 2019 w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw, złożono 12 wniosków:
- w Sołectwie Siepraw I  - 3 wnioski
- w Sołectwie Siepraw II – 2
- w Sołectwie Siepraw III – 1 wniosek
- w Sołectwie Zakliczyn – 3 wnioski
- w Sołectwie Czechówka – 2 wnioski
- w Sołectwie Łyczanka – 1 wniosek
 
W wyniku analizy formalnej okazało się, że jeden z wniosków nie spełnia wymagań co do wymaganej liczby podpisów pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Pozostałe, zgodnie z procedurą, zostaną skierowane pod obrady zebrań wiejskich, na których mieszkańcy zdecydują w głosowaniu o dalszym ich losie.
 
W poniższej tabeli podstawowa informacja  o złożonych wnioskach: