Informacja o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich sołectw wsi Siepraw

Sołectwo Siepraw I
Zgodnie z § 16 ust. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XI/105/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie podziału Gminy na Sołectwa i nadania Statutów Sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 282 poz. 3377 zm. z 2008 r. Nr 260, poz. 1631, z 2014 r. poz. 5197 oraz z 2018 r. poz. 7104), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Siepraw I:

Kandydaci na Sołtysa

 1. Sawczuk Leokadia zam. Siepraw

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Ożóg Bożena zam. Siepraw
 2. Socha Leszek zam. Siepraw
 3. Szefer Anna zam. Siepraw


Sołectwo Siepraw II
Zgodnie z § 16 ust. 5 załącznika nr 2 do uchwały Nr XI/105/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie podziału Gminy na Sołectwa i nadania Statutów Sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 282 poz. 3377 zm. z 2008 r. Nr 260, poz. 1631, z 2014 r. poz. 5197 oraz z 2018 r. poz. 7104), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Siepraw II:

Kandydat na Sołtysa

 1. Poznańska Bożena zam. Siepraw

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Książek Barbara zam. Siepraw
 2. Wojtycza Maria zam. Siepraw
 3. Żmudzka Krystyna zam. Siepraw

 
Sołectwo Siepraw III
Zgodnie z § 16 ust. 5 załącznika nr 3 do uchwały Nr XI/105/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie podziału Gminy na Sołectwa i nadania Statutów Sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 282 poz. 3377 zm. z 2008 r. Nr 260, poz. 1631, z 2014 r. poz. 5197 oraz z 2018 r. poz. 7104), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Siepraw III:

Kandydat na Sołtysa

 1. Baran Mariusz zam. Siepraw


Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Baran Katarzyna zam. Siepraw
 2. Siatka Edyta zam. Siepraw
 3. Siatka Lucyna zam. Siepraw


Siepraw, dnia 29.01.2014 roku


Wójt Gminy Siepraw

    /-/ Tadeusz Pitala