Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 24 września 2018 roku


na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Siepraw obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, Komisarz Wyborczy w Krakowie informuje, co następuje:


§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonywać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27 września 2018 r. (czwartek) do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

  • Nr 1 w Sieprawiu w liczbie 2;
  • Nr 2 w Sieprawiu w liczbie 2;
  • Nr 3 w Sieprawiu w liczbie 2;
  • Nr 4 w Zakliczynie w liczbie 3;
  • Nr 5 w Czechówce w liczbie 3;

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

  • Nr 1 w Sieprawiu w liczbie 3;
  • Nr 2 w Sieprawiu w liczbie 3;
  • Nr 3 w Sieprawiu w liczbie 3;
  • Nr 4 w Zakliczynie w liczbie 3;
  • Nr 5 w Czechówce w liczbie 3;

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00.

§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda