Od dnia 21 marca 2022 r. uczniowie z Ukrainy z roczników 2007-2014 zamieszkujący na terenie Gminy Siepraw rozpoczynają naukę w oddziałach klasowych we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę – zgodnie z miejscem zamieszkania.

Zatem odpowiednio:

  • uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły w Sieprawiu – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sieprawiu, ul . Ks. J. Przytockiego 10, Siepraw – tel. 12 274 63 46.
  • uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły w Zakliczynie – Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zakliczynie, ul. Podgórska 123, Zakliczyn – tel. 12 274 65 17.
  • uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły w Czechówce – Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce, ul. Szkolna 72, Czechówka – tel. 12 274 65 70.
  • uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły w Łyczance – Szkoła Podstawowa w Łyczance, ul. Dworska 1, Łyczanka –tel. 12274 60 92.

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół osobiście lub telefonicznie.

Prosimy,aby mieszkańcy goszczący u siebie rodziny z Ukrainy poinformowali i wskazali im szkoły w których uczniowie rozpoczną naukę.

Dowożenie uczniów do szkół odbywać się będzie na tych samych zasadach (z tych samych przystanków i w tych samych godzinach)jakie obowiązują naszych mieszkańców.

Lekcje w poniedziałek 21.03.2022 r. rozpoczynają się od godziny 8:00.


ІНФОРМАЦІЯ

З дня 21 березня 2022 року школяри з років 2007-2014, що живуть на території Гміни Сьеправ починають навчання в класах у всіх школах Гміни - згідно з місцем проживання.

Відповідно:

> школяри, які живуть на території, що підлягає школі в Сьеправі -

Основна школа ім. Т. Костюшки у Сьеправі, вул. Кс. Яна Пжитоцького 10, Сьеправ - тел. 12 274 63 46.

> школяри, які живуть на території, що підлягає школі у Заклічині -

Основна школа ім. Примаса Стефана Кардинала Вишинського у Заклічині, вул. Підгірська 123, Заклічин - тел. 12 274 65 17.

> школяри, які живуть на території, що підлягає школі в Чехувці -

Основна школа ім. Св.Врата Альберта в Чехувці, вул. Шкільна 72, Чехувка - тел. 12 274 65 70.

> школяри, які живуть на території, що підлягає школі в Личанці -

Основна школа в Личанці, вул. Дворська 1, Личанка - тел. 12 274 60 92.

Додаткову інформацію подають директори шкіл особисто або телефонно.

Просимо, щоб жителі які приймають у себе сім'ї з України поінформували та вказали ім школи, в яких учні почнуть навчання.

Перевіз школярів до шкіл відбуватиметься згідно з принципами, що стосуються наших жителів (ці ж самі зупинки та години). Лекції починаються в понеділок 21 березня 2022 року о 8:00 годині.