Zgodnie z§ 11 Uchwały Nr XLVIII/334/10 Rady Gminy Siepraw dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy, Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wynajętych lokalach socjalnych w przeciągu ostatniego miesiąca:

1. Lokal socjalny nr 1 w Sieprawiu na ul. Jana Pawła II 80 o pow.12,4 m2.