30 maja 2022 r. podczas konferencji prasowej na myślenickim Rynku Poseł na Sejm RP Władysław Kurowski poinformował, że Gmina Siepraw, podobnie jak inne samorządy ziemi myślenickiej, otrzyma środki, o które się starała z Rządowego Funduszu Polski Ład.

10 marca br. Gmina złożyła dwa wnioski do Programu:

1.       Budowa przedszkola publicznego wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w m. Zakliczyn w gminie Siepraw

Przewidywana wartość Inwestycji 8.236.000,00 zł.

Deklarowana kwota udziału własnego: 1.235.400,00 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 7.000.600,00 zł


 2.      Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw

Przewidywana wartość Inwestycji: 2.975.500,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 148.775,00 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 2.826.725,00 zł


 Również wniosek Powiatu Myślenickiego, dotyczący inwestycji na terenie Gminy Siepraw – modernizacji ul. Ks. Jana Przytockiego, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Sieprawiu, uzyskał dofinansowanie.

Pozostaje mieć nadzieję, że w obliczu inflacji oraz gwałtownego wzrostu cen w branży budowlanej ceny uzyskane w postępowaniach przetargowych nie będą zbyt wygórowane i pozwolą na realizację wszystkich zaplanowanych inwestycji.

Fot. UMiG Myślenice

Fot. UMiG Myślenice