Gmina Siepraw otrzymała wreszcie, po długich staraniach, pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego za budowę Przedszkola w Sieprawiu. Kilka lat temu złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na projekt: „Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo-biurowo-magazynowego na potrzeby przedszkola publicznego”. Wówczas wniosek znalazł się na liście rezerwowej z dużą szansą na dofinansowanie w przyszłości.

Staraniem kilku zainteresowanych samorządów sprawa dofinansowania, powstałych już w kilku gminach obiektów w ramach działań rewitalizacyjnych, wciąż była „na stole” Zarządu Województwa Małopolskiego. Z różnych przyczyn Województwo nie decydowało się na przesunięcie dodatkowych środków na ww. cel, aż przyszły prace nad Tarczą Antykryzysową i nadarzyła się okazja do zadośćuczynienia staraniom samorządów lokalnych.

Po wypełnieniu wszystkich wymogów formalnych, w tym wykonaniu kontroli dokumentacji technicznej, przetargowej oraz samego budynku Przedszkola przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Gmina w marcu br. otrzymała decyzję o zatwierdzeniu wniosku o płatność. Następnie kwota dofinansowania w wysokości ponad 3 mln 228 tys. zł wpłynęła na konto Gminy. Dofinansowanie stanowi 75% całkowitych kwalifikowanych wydatków na przedsięwzięcie, które ostatecznie wyniosły 4 mln 305 tys. zł.