Gmina Siepraw otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 40 000,00 zł.

Głównym założeniem programu jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez poznawanie Polski, jej zabytków kultury, historii, osiągnięć nauki oraz środowiska przyrodniczego.

W edycji programu na rok 2023 szkoły z Gminy Siepraw otrzymały następujące dofinansowania:

  • Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Czechówce w kwocie 15 000,00 zł ;
  • Szkoła Podstawowa w Łyczance w kwocie 10 000,00 zł ;
  • Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kard. Wyszyńskiego w Zakliczynie w kwocie 15 000,00 zł .

Całkowity koszt organizowanych wycieczek wynosi łącznie 62 325,00 zł.