W związku z licznymi potrzebami, dotyczącymi przyjmowanych uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Siepraw, Urząd Gminy Siepraw uruchamia konto bankowe do wpłat darowizn na rzecz pomocy uchodźcom.

Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych środków pierwszej potrzeby oraz inną pomoc humanitarną dla uchodźców.

Prosimy chętnych o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek

Numer rachunku: 62 8591 0007 0240 0510 0228 0158

Nazwa Odbiorcy: Urząd Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw

Tytuł przelewu:   Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy