W dniu 30 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach z przedstawicielami Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców UNHCR POLSKA i Fundacji ZUSTRICZ. Wynikiem rozmów dotyczących wspólnych działań na rzecz osób dotkniętych kryzysem związanych z wojną na Ukrainie, jest działający od 01.02.2023r na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach Bezpłatny Mobilny Punkt Informacyjny dla Obywateli Ukrainy. W punkcie tym pomoc prawną i wsparcie psychologiczne udzielane w języku ojczystym, mogą znaleźć osoby pochodzenia ukraińskiego.

Dotychczasowa działalność OIKiP od początku agresji Rosji na niepodległa Ukrainę nakierowana jest na pomoc wszystkim doświadczającym skutków tych traumatycznych wydarzeń. Nasza praca została zauważona i doceniona stąd Fundacja ZUSTRICZ i UNHCR zwróciły się z prośbą do Starosty Myślenickiego o możliwość współpracy. Wszelkie informacje dotyczące Bezpłatnego Mobilnego Punktu Informacyjnego znajdą Państwo na plakacie poniżej.