W związku ze zniesieniem części obostrzeń wprowadzonych na skutek epidemii informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Sieprawiu przy ul. Lipowej 42 zostaje ponownie uruchomiony od soboty 16.05.2020 r.

Wjazd na teren PSZOK-u odbywać się będzie pojedynczo.

W związku z aktualnie obowiązującymi przepisami osoby korzystające z PSZOK będą zobowiązane do przestrzegania wprowadzonych w Polsce zasad bezpieczeństwa a w szczególności:
- Zasłanianie nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznego odstępu od pracowników i innych osób.

PSZOK będzie czynny w terminach i godzinach umieszczonych na harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.
 (tj. w godz. 7.00-11.00 w I sobotę miesiąca oraz dodatkowo w okresie od kwietnia do października w III sobotę miesiąca).