Wójt Gminy Siepraw  uprzejmie informuje mieszkańców Sieprawia i Łyczanki  ul. Zarusinki, Zakątek, Brzozowa , Zarzecze i Dębowa, że została oddana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej do odbioru nieczystości płynnych z nieruchomości tych miejscowości. Właściciele nieruchomości powinni dokonać ich podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do 20 listopada 2022r.
 
Jednocześnie przypominamy, iż przyłączenie do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe. Obowiązek przyłączenia obejmuje posesje, które mają techniczną możliwość włączenia do sieci.

Informujemy dodatkowo, że w celu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej należy złożyć wniosek w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w Urzędzie Gminy Siepraw – pokój Nr 12 , tel. 12 372 18 02, 12 372 18 03. 

Mieszkańcom, którzy mimo istnienia technicznych warunków podłączenia, nie dokonają w podanym wyżej terminie podłączenia do kanalizacji, zostaną wydane decyzje administracyjne nakazujące przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest zagrożone karą grzywny.

(Podstawa prawna art. 10  ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tj. Dz. U. 2022 poz. 1297 z póź.zm.)

Ponadto informujemy, iż po 20 listopada b.r. przeprowadzone zostaną kontrole częstotliwości wywozu ścieków z szamb, w szczególności  nieruchomości, które mają możliwość włączenia się do sieci kanalizacyjnej.