Urząd Gminy Siepraw informuje, iż do 29 marca br. przyjmuje zgłoszenia na odbiór odpadów wielkogabarytowych, których zbiórka odbędzie się w dniach od 02.04.2019 r. do 10.04.2019 r. bezpośrednio z nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym, telefonicznym lub e-mailem do Urzędu Gminy Siepraw.
Telefon: 12 372 18 10, e-mail: dnaw@siepraw.pl
Przypomina się, że 31 marca br. mija termin płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2019 r.