Urząd Gminy Siepraw informuje, iż do 4 października br. przyjmuje zgłoszenia na odbiór odpadów wielkogabarytowych, których zbiórka odbędzie się w dniach od 08.10.2019 r. do 16.10.2019 r. bezpośrednio z nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym, telefonicznym lub e-mailem do Urzędu Gminy Siepraw.
Telefon: 12 372 18 10, e-mail: dnaw@siepraw.pl
Przypomina się, że 30 września br. mija termin płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2019 r.