Przypominamy, że podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości nie będą odbierane odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi oraz części samochodowe za wyjątkiem akumulatorów i opon pochodzących z gospodarstw domowych.


Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sieprawiu na ul. Lipowej 42 zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie odbioru odpadów.