Prezentujemy harmonogram wywozu odpadów

  • komunalnych niesegregowanych oraz bioodpadów
  • wielkogabarytowych
  • otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odbiorem odpadów zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133.