Harmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych, niesegregowanych oraz bioodpadów na miesiąc marzec 2024.