Harmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych, niesegregowanych oraz bioodpadów na miesiąc luty 2024.