Harmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych, niesegregowanych oraz bioodpadów na miesiąc styczeń 2024.