Informujemy, że w najbliższych dniach do każdego gospodarstwa domowego w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw zostanie dostarczony harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok. Harmonogram zostanie dostarczony przez pracowników P.U.K. EMPOL.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów, gdyż od 2019 roku odbiór odpadów segregowanych będzie następował w innych dniach niż odbiór odpadów komunalnych zmieszanych. 

Dodatkowo zmieniły się rejony odbioru odpadów segregowanych w taki sposób, że z dotychczasowych 4 został wyodrębniony 5 rejon, który obejmuje następujące ulice: Kawęciny, Ogrodowa, Jana Pawła II, Św. Marcina, Zielona, Św. M. Archanioła, Myśliwska,  Ks. J. Przytockiego, Słowiańska, Na Grobli.

Rejony odbioru odpadów zmieszanych pozostały bez zmian.
Nie wystawienie odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu będzie skutkowało ich  nieodebraniem. 

Kolejna zmiana od stycznia 2019 roku dotyczy lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowany jest w Sieprawiu na ulicy Lipowej 42 (obok oczyszczalni ścieków) i jest czynny w godzinach od 7.00 do 11.00 w każdą I sobotę miesiąca oraz dodatkowo w okresie od kwietnia do października również w III sobotę miesiąca.
Najbliższy termin odbioru odpadów w PSZOK będzie miał miejsce 5 stycznia 2019 roku.