Wójt Gminy Siepraw serdecznie zaprasza mieszkańców na zebrania wiejskie w Gminie Siepraw, które odbędą się w następujący terminach:

 • sołectwa wsi Siepraw (I, II, III) – 1 lutego 2019 r. (piątek), godzina 18.00 – sala konferencyjna przy Hali Sportowej w Sieprawiu;
 • sołectwo wsi Łyczanka – 2 lutego 2019r. (sobota), godzina 17.00 – sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Łyczance;
 • sołectwo wsi Zakliczyn – 3 lutego 2019r. (niedziela), godzina 8.00 – budynek Szkoły Podstawowej w Zakliczynie;
 • sołectwo wsi Czechówka – 3 lutego 2019r. (niedziela), godzina 15.00 – sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Czechówce.  


Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie quorum przez komisję skrutacyjną.
 4. Podanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 5. Przeprowadzenie wyboru Sołtysa.
 6. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.
 7. Ogłoszenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości.
 8. Informacja o zrealizowanych inwestycjach w 2018 roku oraz budżecie gminy na rok 2019 i planowanych inwestycjach.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.