Mając na uwadze wspieranie zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw rodzin wielodzietnych  w procesie wychowawczym i edukacyjnym Rada Gminy z dniem 1 września 2016 roku wprowadziła na terenie Gminy Siepraw gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. „Sieprawska Karta Dużej Rodziny”.

Program ten został zmieniony uchwałą Rady Gminy Siepraw  Nr XXIV/216/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Siepraw gminnego programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY i nowy obowiązuję od dnia 1 września 2017 roku.

Program ma na celu:

  • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinie wielodzietnej;
  • promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Osobami uprawnionymi do korzystania z programu są osoby zamieszkujące teren gminy Siepraw, posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. posiadające  Kartę Dużej Rodziny (KDR) przyznaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Siepraw identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach na Karcie, stanowiących identyfikator gminy. Identyfikatorem Gminy Siepraw są następujące cyfry: 12 09 06 2 i są zawarte w siedmiu pierwszych cyfrach numeru Karty.

Program uprawnia m.in. do:

  • ulg i rabatów oferowanych przez podmioty, które przystąpiły do programu;
  • dopłaty do biletów imiennych, okresowych komunikacji publicznej w wysokości 25 zł za jeden miesiąc objęty biletem okresowym dla jednego ucznia lub studenta pobierającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub studiującego na wyższej uczelni.

Chcąc skorzystać z tej formy pomocy (dopłaty do biletów miesięcznych) należy przedstawić bilety imienne okresowe komunikacji publicznej (np. za miesiąc lub semestr).
Wnioski są przyjmowane semestralnie, za okres:

  •  wrzesień - styczeń
  •  luty - czerwiec


Lista przedsiębiorców, którzy przystąpili do programu Sieprawska Karta Dużej Rodziny (aktualizowana po przystąpieniu przez przedsiębiorców do programu)
• CHRUPIĄCE KURCZAKI, Zakliczyn, ul. Zarusinki 141 (z dniem 2 stycznia 2019 roku)
 zniżka: 10% na wszystkie posiłki

• aseco technology - Grzegorz Żmudzki, Siepraw ul. Krakowska 123 (z dniem 12 września 2016 roku)
zniżka: 10% na tonery do drukarek laserowych
zniżka: 20% na naprawę sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny)
zniżka: 10% na naprawę sprzętu komputerowego (laptop)

• ACTIVE ACADEMY Piotr Koteja ul. Myślenicka 61, Zakliczyn, (z dniem 25 września 2018r.)
zniżka: 10% trening indywidualny
zniżka: 15%  trening grupowy  zniżka: 20%  zajęcia  dla dzieci          

Przedsiębiorcy i instytucje, działające na terenie Gminy Siepraw, mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację (można pobrać załącznik poniżej), w której określą zakres i wysokość stosowanych ulg.
Przedsiębiorcy i instytucje, które przystąpiły do Programu, informują mieszkańców Gminy Siepraw o realizacji programu w miejscu realizacji uprawnień, umieszczając, w widocznym miejscu plakat o treści:
„Tu skorzystasz z uprawnień w ramach Programu Sieprawska Karta Dużej Rodziny”.