Czcionka

Aktualności

Rodzina Pomoc społeczna
Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Referat Świadczeń Rodzinnychul. Kawęciny 30, 32 - 447 Siepraw(pokój 13 - budynek Urzędu Gminy) Kierownik Referatu Areta Król tel. 12 37 21 804 e-mail: akro@siepraw....

Pozostała działalność Pomoc społeczna
Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w SieprawiuKierownik Marzena Ignacok - tel. 12 37 21 826ul. Kawęciny 28, 32 - 447 Siepraw(budynek po byłym Posterunku Policji) Referat Świadczeń RodzinnychKierow...

Pomoc środowiskowa Pomoc społeczna
Pomoc środowiskowa

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w r...