Wykaz organizacji  pozarządowych działających na terenie Gminy Siepraw:

 • Ludowy Klub Sportowy Karpaty Siepraw, ul. Jana Pawła II 100, 32-447 Siepraw. Przedmiot działalności: upowszechnianie kultury fizycznej , działalność wśród młodzieży;
 • Ludowy Klub Sportowy Jordan Sum Zakliczyn, ul. Podlesie 63, 32-406 Zakliczyn. Przedmiot działalności: upowszechnianie kultury fizycznej , działalność wśród młodzieży;
 • Uczniowski Klub Sportowy Zaklik, ul. Podgórska 123, 32-406 Zakliczyn. Przedmiot działalności : krzewieni kultury fizycznej i sportu
 • Rodzinny Klub Sportowy Rakieta , ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw. Przedmiot działalności: krzewienie, popularyzacja i rozwój Kultury Fizycznej i Sportu w zakresie uprawiania sportów w szczególności: tenisa ziemnego, alpinizmu, nordic walking, kolarstwa, siatkówki, fitness;
 • Krakowski Klub Narciarski Siepraw-ski, Kraków ul. Wadowicka 8z, siedziba-ul. Kawęciny 10 32-447 Siepraw. Przedmiot działalności: prowadzenie działalności na rzecz społeczności lokalnej, jak również swoich członków w zakresie kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach związanych z narciarstwem, organizowanie i prowadzanie kursów nauki jazdy na nartach;
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Czechówce, kontakt: Józefa Baran, ul. Wielicka 33, 32-406 Czechówka;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zakliczyńskiej, kontakt: Zofia Piotrowicz, ul. Kamionka 10, 32-406 Zakliczyn;
 • Stowarzyszenie Zakliczyn Na Dzisiaj I Na Jutro, kontakt: Wiesław Świech, ul. Zadziele 72, 32-406 Zakliczyn;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej, ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw;
 • Klub 50+ , działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sieprawiu; ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw;
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Czechówce, kontakt Helena Matoga, ul. Akacjowa 35, 32-406 Czechówka.