Czcionka

Aktualności

Pracownik poszukiwany Kultura
Pracownik poszukiwany

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu poszukuje osoby do pomocy przy sprzątaniu Hali Sportowej w Sieprawiu. Praca na umowę zlecenie od października 2018 roku do marca 2019 roku. Zaintere...

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania Informacje
Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz gra...

Odbiór odpadów wielkogabarytowych Gospodarka komunalna
Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Siepraw informuje, iż do 28 września br. przyjmuje zgłoszenia na odbiór odpadów wielkogabarytowych, których zbiórka odbędzie się w dniach od 02.10.2018 r. do 12.10.2018 r. bezpośred...

Pomoc po suszy dla rolników i rybaków Informacje
Pomoc po suszy dla rolników i rybaków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom prowadzącym hodowlę ryb w gmina...

Program rządowy „Czyste powietrze” Ochrona środowiska
Program rządowy „Czyste powietrze”

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców pozyskaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła, informujemy o uruchomieniu rządowego programu „Czyste powietrze” mającego na celu poprawę jakości...

Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie Informacje
Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie oraz wskazówki dla mieszkańców dotyczące postępowania w trakcie prowadzenia ochronnych szczepień.

Spotkanie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pomoc społeczna
Spotkanie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie w Sieprawiu zaprasza mieszkańców Gminy Siepraw na  spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące przeciwdziałania prze...

Informacje dla osób niepełnosprawnych Informacje
Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Państwowa Komisja Wyborcz...

Miejsca