Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Referat Świadczeń Rodzinnych
ul. Kawęciny 30, 32 - 447 Siepraw
(pokój 13 - budynek Urzędu Gminy)
Kierownik Referatu Areta Król
tel. 12 37 21 804
e-mail: akro@siepraw.pl


Starszy inspektor Zofia Czech  
tel. 12 37 21 827
e-mail: zcze@siepraw.pl

Samodzielny referent Marzena Dominik
tel. 12 37 21 800 wew. 835
e-mail: mdom@siepraw.pl

Samodzielny referent Celina Michalik
tel. 12 37 21 827
e-mail: cmic@siepraw.pl