Czcionka

Aktualności

Załatw sprawę Dla mieszkańca
Załatw sprawę

Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie Szkoły
Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Dyrektor Renata Nowak - Karcz Adres: ul. Podgórska 123, 32-406 Zakliczyn tel.  12 274 65 24,  12 274 65 17 e-mail...

Zespół Placówek Oświatowych w Sieprawiu Szkoły
Zespół Placówek Oświatowych w Sieprawiu

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieprawiu Dyrektor Elżbieta Leśniak Adres: ul. Ks. J. Przytockiego 10, 32-447 Sieprawtel./fax: 12 274  60 60 tel. 12 274 61 47 http://szkolasie...

Szkoła Podstawowa w Łyczance Szkoły
Szkoła Podstawowa w Łyczance

Dyrektor Barbara Figlewicz Adres: ul. Dworska 1, 32 - 447 Łyczanka  tel. 12 274 60 92 e-mail:   splyczanka@interia.pl http://splyczanka.pl/

Szkoła Podstawowa w Czechówce Szkoły
Szkoła Podstawowa w Czechówce

Szkoła Podstawowa im św. Brata Alberta w Czechówce Dyrektor Stanisława Kasprzycka  Adres: ul. Szkolna 72, 32 - 406 Czechówka  tel. 12 274 65 70 - Dyrektor  12 274 66 70 - Sekretariat...

Rodzina Pomoc społeczna
Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Referat Świadczeń Rodzinnychul. Kawęciny 30, 32 - 447 Siepraw(pokój 13 - budynek Urzędu Gminy) Kierownik Referatu Areta Król tel. 12 37 21 804 e-mail: akro@siepraw....

Wodociągi i kanalizacja Gospodarka komunalna
Wodociągi i kanalizacja

Przedmiotem działania Urzędu Gminy Siepraw w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków jest: Zakup hurtowy wody. Rozprowadzanie zakupionej wody mieszkańcom gminy przy wykorzystaniu istniejąc...

Pozostała działalność Pomoc społeczna
Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w SieprawiuKierownik Marzena Ignacok - tel. 12 37 21 826ul. Kawęciny 28, 32 - 447 Siepraw(budynek po byłym Posterunku Policji) Referat Świadczeń RodzinnychKierow...

Wymiana pieców Programy
Wymiana pieców

Gmina Siepraw realizuje dwa projekty związane z wymianą starych nieekologicznych kotłów na nowe niskoemisyjne ekologiczne piece na gaz lub na ekogroszek. pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siep...

Stypendia dla uzdolnionych uczniów Programy
Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Rada Gminy  Siepraw podjęła na sesji w dniu 28 kwietnia 2016 roku uchwałę w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Szczególnie Uzdolnionych Uczniów oraz w sprawie regulaminu przyznawania s...

Miejsca