Imieniny:
Ireneusza, Konstantego, Marii

Aktualności

2016-08-24

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 1 września 2016 roku /czwartek/ o godzinie 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw rozpocznie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

więcej »

2016-08-24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

zgodnie z art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1, art.73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z poźn. zm.) w związku z §3 ust.1 pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam

więcej »

2016-08-24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

zgodnie z art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1, art.73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z poźn. zm.) w związku z §3 ust.1 pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam

więcej »

2016-08-19

Zawiadomienia o spotkaniach informacyjno- szkoleniowych

Zawiadomienia o spotkaniach informacyjno- szkoleniowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa uprzejmie informuje, iż 05.09.2016r. tj. poniedziałek, rozpocznie się cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa, zainteresowanych możliwością otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

więcej »

2016-08-18

Konsultacje społeczne - zawiadomienie

Konsultacje społeczne - zawiadomienie

Konsultacje dotyczące uchwały o wyznaczeniu Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji zgodnie z art. 8 oraz 11 Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

W sierpniu rozpoczną się konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie wyznaczenia Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji.

więcej »

2016-08-12

Zapraszamy na XVIII Dożynki Powiatowe w Pcimiu-28 sierpnia 2016 r.

Zapraszamy na Powiatowe Dożynki, które w tym roku odbędą się w Pcimiu, przy boisku KS Pcimianka.

Grupy dożynkowe z każdej gminy powiatu wezmą udział w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego, w którym wyłoniony zostanie najpiękniejszy wieniec.
Nagrodzeni zostaną także wiodący rolnicy z terenu naszego powiatu.

więcej »

2016-08-19

Prośba o kontakt

Prośba o kontakt

Ogłoszenie nieaktualne- właściciel odnaleziony

Urząd Gminy Siepraw prosi o kontakt właściciela psa zarejestrowanego w Przychodni Weterynaryjnej w Krakowie ul. Narvik 24 – nr PL 0596 -14-0176 . Pies wabi się Tobik i został znaleziony w Zakliczynie ul. Zadziele w dniu 18.08.2016r.
Prosimy o pilny kontakt telefoniczny – tel. 12 372-18-03 lub e’mailowy – amichalik@siepraw.pl

więcej »

2016-08-18

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach w sprawie schematu postępowania podczas produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny znajdą Państwo w załączniku poniżej.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [163] [164] [165]   następna strona »