Imieniny:
Ady, Wiwiany, Sylwiusza

 

 

 

Aktualności

2016-07-28

Zagubiony kot

Zagubiony kot

W sobotę 16.07 na ulicy Michała Archanioła w Sieprawiu znaleziono kota. Ma ok. 3 miesiące. Jest bardzo przywiązany do ludzi. Nie wygląda na kota dzikiego.
Kontakt do osoby, u której przebywa kot: 696 727 319.

więcej »

2016-07-28

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 80

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 80

Zjawisko: Silne burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych

więcej »

2016-07-27

Informacja

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej »

2016-07-27

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informujemy, że w związku z urlopem pracowników, Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu będzie nieczynna w dniach od 1 sierpnia do 16 sierpnia 2016 roku.

Filia Biblioteczna w Zakliczynie jest nieczynna w dniach od 28 lipca do 26 sierpnia 2016 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

więcej »

2016-07-27

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 roku podające się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

więcej »

2016-07-26

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4226), zmienionego rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4413).

więcej »

2016-07-22

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 lipca 2016 r.

więcej »

2016-07-21

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. poz. 353) zawiadamiam strony

więcej »

1 [2] [3] ... ... [158] [159] [160]   następna strona »