W Zespole Placówek Oświatowych w Sieprawiu trwa egzamin gimnazjalny. Pomimo przystąpienia nauczycieli z tej szkoły do strajku ogólnopolskiego egzamin odbywa się bez zakłóceń. Do weryfikacji swojej wiedzy przystąpili wszyscy uczniowie 3 klasy gimnazjalnej – tj. 98 osób.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎    
- humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
- matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
- z języka obcego nowożytnego.‎
Dyrekcja ZPO powołała 4 komisje egzaminacyjne, w skład których weszli też czterej nauczyciele z innych szkół gminnych.
Od poniedziałku, kiedy trwa strajk, większość uczniów pozostała w domach. Dla ok. 15 dzieci, które przyszły do szkoły organizowane są zajęcia i zapewniona jest opieka.
Pozostałe placówki oświatowe z terenu Gminy nie przystąpiły do strajku i zajęcia w tych szkołach odbywają się bez przeszkód.