W związku z zanieczyszczeniem potoku płynącego przez Siepraw od strony Gminy Świątniki Górne, o czym informowaliśmy 16 października 2018 r., po zawiadomieniu przez Urząd Gminy Siepraw Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie odbyła sie kontrola ww. cieku w dniu 7 listopada 2018 r. Inspektorzy WIOŚ w asyście pracowników Urzędu Gminy pobrali próbki z potoku do analizy w laboratorium.
Wyniki analizy zostały dostarczone do Gminy 27 grudnia 2018 r. Z analiz próbek, pobranych w różnych miejscach potoku, wynika, że źródłem zanieczyszczenia jest źle funkcjonująca oczyszczalnia ścieków w Świątnikach Górnych. Jak stwierdził Inspektorat “wyniki badań ścieków (...) potwierdzają, że ścieki są oczyszczone niewystarczająco i nie spełniają warunków jakościowych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym dla tej oczyszczalni”.
W związku z powtórzeniem się sytuacji zanieczyszczania potoku płynącego przez Siepraw Wojewódzki Inspektorat zaplanował przyszłe kontrole świątnickiej oczyszczalni, co ma doprowadzić do poprawy sytuacji jakości wody w tym cieku wodnym.