Wyniki gminnego konkursu plastycznego „Niska emisja - wychodzi z komina” realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na wysokosprawne piece na paliwa stałe”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Głównym kryterium oceny prac przez komisje konkursową, było samodzielność wykonania prac oraz oryginalne przedstawienie tematu.


Przedszkola, klasy 0

 • I miejsce: Karolina Sikora (Szkoła podstawowa w Sieprawiu)
 • II miejsce: Piotr Leśniak (Szkoła podstawowa w Sieprawiu)
 • III miejsce: Martyna Salawa (Szkoła podstawowa w Sieprawiu)
 • Wyróżnienie: Antonina Szwarc (Szkoła podstawowa w Czechówce)

Klasy I-III

 • I miejsce: Adam Kołaczek (Szkoła podstawowa w Łyczance)
 • II miejsce: Julian Feluś (Szkoła podstawowa w Zakliczynie)
 • III miejsce: Nadia Czajczyk (Szkoła podstawowa w Zakliczynie)
 • Wyróżnienie: Dominik Bławut (Szkoła podstawowa w Czechówce), Gabriel Wojtycza (Szkoła podstawowa w Zakliczynie), Weronika Ślusarczyk (Szkoła podstawowa w Zakliczynie)

Klasy IV-VI

 • I miejsce: Aleksandra Kalisz (Szkoła podstawowa w Czechówce)
 • II miejsce: Artur Nowak (Szkoła podstawowa w Czechówce)
 • III miejsce: Andrzej Paluch (Szkoła podstawowa w Czechówce)
 • Wyróżnienie: Alicja Woś (Szkoła podstawowa w Sieprawiu)


Klasy VII -VIII i klasa gimnazjalna

 • I miejsce: Angelika Pieron (Szkoła podstawowa w Łyczance)
 • II miejsce: Patrycja Rybka (Szkoła podstawowa w Zakliczynie)
 • III miejsce: Patrycja Kosałka (Szkoła podstawowa w Zakliczynie)

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.