Kandydaci na wychowawców półkolonijnych zobowiązani są dostarczyć podania - arkusz dla kandydatów od 20.05.2019 - 24.05.2019. Ogłoszenie wyników naboru w dniu 3.06.2019 w godzinach popołudniowych na stronach Urzędu Gminy. Uwaga! Zaświadczenie z sądu można dostarczyć po ogłoszeniu wyboru kandydatów do 5.06.2019.
 


W przypadku załącznika C: nauczyciele czynni oraz osoby zatrudnione na podstawie przepisów zawierających warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składają w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. u. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z póż. zm) w art. 92a ust.1a. POZOSTAŁE OSOBY ZOBOWIĄZANE SĄ DO WNIOSKU O ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU WYCHOWAWCY DOSTARCZYĆ INFORMACJE O NIEKARALNOŚCI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO do 5.06.2019 jeśli zostaną wybrane na stanowisko wychowawcy.

Pytania dotyczące wypoczynku prosimy kierować na adres: siepraw.wypoczynek@gmail.com

Więcej informacji o półkolonii