W dniu 21 października 2018 roku lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.

Natomiast Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania:

  • Nr 1 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.30
  • Nr 2 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.30
  • Nr 3 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.45
  • Nr 4 w Zakliczynie rozpoczyna pracę od godziny 5.30
  • Nr 5 w Czechówce rozpoczyna pracę od godziny 5.50.