Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” w swoim ostatnim numerze z 1 grudnia 2018 r. opublikowała „Ranking zmian zadłużenia jednostek samorządowych”.
Co pokazuje ranking? Jak sami autorzy piszą:  „W rankingu prezentujemy nie poziom zadłużenia, ale wielkość jego zmiany wyrażoną w punktach procentowych. A konkretnie – poziom zadłużenia na koniec 2014 roku (wyrażony jako procent budżetu każdej JST) porównujemy z zadłużeniem na koniec 2017 r. Wartości ujemne wskaźnika oznaczają spadek (wyrażony w punktach procentowych), a wartości dodatnie – wzrost zadłużenia (także w punktach proc.)”.
W rankingu Gmina Siepraw spośród wszystkich gmin wiejskich zajęła 1554 miejsce, czyli przedostatnie – jeśli chodzi o przyrost zadłużenia. Odwrotnie rzecz ujmując zajęła drugie miejsce w Polsce jeśli chodzi o redukcję zadłużenia. Pomiędzy rokiem 2014 a 2017 dług samorządu sieprawskiego zmalał o 43,05%!
Na drugim biegunie jest gmina Ostrowice z województwa zachodniopomorskiego, której dług w ciągu trzech lat wzrósł o 133,09%, co skończyło się dla tej gminy jej likwidacją, o czym szeroko donosiły media.
O rankingu można poczytać i pobrać go ze strony:

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc...