Czcionka

Aktualności

VII sesja Rady Gminy Siepraw Wydarzenia
VII sesja Rady Gminy Siepraw

W dniu 25 czerwca 2019 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się VIII sesja Rady Gminy Siepraw. Podczas sesji podjęto uchw...

Rada udzieliła absolutorium Wójtowi Wydarzenia
Rada udzieliła absolutorium Wójtowi

25 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Siepraw. Porządek  posiedzenia obejmował m. in. przedstawienie „Raportu o stanie Gminy w 2018 roku”, debatę nad Raportem, podjęcie u...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Wydarzenia
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 1 lipca 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzeni...

Godziny pracy biblioteki 26.06-29.06.2019 Kultura
Godziny pracy biblioteki 26.06-29.06.2019

Godzina pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu w dnia od 26 do 29 czerwca br.: 26.06.2019r. - środa - nieczynne 27.06.2019r. - czwartek - od godz. 11.00 do godz. 15.00 28.06.2019r. - ...

Ogłoszenie o wynikach drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości Informacje
Ogłoszenie o wynikach drugich przetargów ustnych nieograniczonych...

Ogłoszenie o wynikach drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Sieprawiu, stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji ...

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Informacje
Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami...

Na podstawie uchwały NR XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 r, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczą...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Siepraw Wydarzenia
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Siepraw

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 27 czerwca 2019 roku /czwartek/ o godzinie 18.00 rozpocznie się objazd dróg gminnych i wewnętrznych po ter...

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Wydarzenia
Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącej Komisji w dniu 27 czerwca 2019 roku /czwartek/ o godzinie 17.30 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie ...