Biegiem… na stronę zapisową!. Ruszyły zapisy na 6 edycję imprezy biegowej „Sieprawska Piątka” 25 maja 2019r. Tradycyjnie rozpoczynamy biegami dla dzieci i młodzieży a zwieńczeniem jest tytułowa Piątka czyli dystans 5km po malowniczym centrum Sieprawia.
Przypominamy: dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Siepraw zachęcamy do dokonania zapisu na bieg u koordynatorów szkolnych (nauczyciele wychowania fizycznego) od 1 kwietnia. Jeśli rodzic zapisał dziecko przez Internet (na stronie zapisowej) prosimy o zaznaczenie tego na karcie od koordynatora. Dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Siepraw zwolnione są z opłaty startowej. 


ZAPISY:
https://time-sport.pl/bieg/3686/

BIEG NA 5 km: zgłoszenia do biegów przyjmowane są przez Internet lub w dniu zawodów w biurze zawodów jeśli nie zostaną wyczerpane limit uczestników. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza i wpłacenie opłaty startowej.

Opłata startowa – bieg 5 km

  • do dnia 12.05.2019 - 40 zł – przelewem
  • od 13.05.2019 do 24.05.2019 – 50 zł – przelewem
  • w dniu 25.05.2019 – 60 zł – gotówką w Biurze Zawodów

Wpłat należy dokonywać na konto Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu:
KONTO: KBS o/Siepraw 26 8591 0007 0240 0000 0273 0001

Pytania prosimy kierować na adres: kulturasiepraw@gmail.com

Poniżej przestawiamy Regulamin Imprezy.