Imieniny:
Edwarda, Narcyza, Zbysława

Informacja na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych w Gminie Siepraw


V Bieg Sieprawska Piątka

Zapisy na V Bieg Sieprawska Piątka już ruszyły! Tegoroczna edycja odbędzie się 26 maja.

Linki do zapisów i regulaminu:

Bieg 5 km:
http://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=3768

Biegi dzieci i młodzieży:
http://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=852

*Dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Siepraw zapisu na bieg dokonują u koordynatorów szkolnych.

Bieżące informacje o wydarzeniu możecie śledzić na facebooku.

 

Regulamin Konkursu palm wielkanocnych

§ 1. Celem konkursu jest:

 1. Podtrzymanie tradycji wykonywania i strojenia palm wielkanocnych.
 2. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej oraz powrót do tradycji związanych z okresem wiosennym i wielkanocny.
 3. Aktywizacja mieszkańców Gminy Siepraw w kierunku sztuki ludowej.

§2. Konkurs obejmuje palmy małe i średnie (czyli od 150cm do 300cm)
1.Prace grupowe dotyczą kategorii :
a) oddziały przedszkolne, świetlice z terenu Gminy Siepraw (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
b) prace wykonywane przez całą rodzinę (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia).
 

2. Prace indywidualne oceniane będą w kategorii:
a) uczniowie klas I-III szkół podstawowych - palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
b) uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych - palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
c) uczniowie gimnazjów i szkół średnich - palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia).

§ 3. Ocenie podlegają następujące kryteria:

 • dopuszczalne materiały: rośliny naturalne, papier, bibuła, wstążki itp.,
 • kompozycja palmy,
 • staranności i pracochłonność wykonania,
 • UWAGA! Konkurs nie przewiduje nagród za najwyższą palmę.

§ 4. Termin i miejsce:

 1. Wykonane palmy należy dostarczyć do Domu Kultury w Sieprawiu w następujących terminach: 19-20.03.2018 w godzinach od 8.00 do 15.00
 2. W dniu 21.03.2018 nastąpi ocena prac zgłoszonych do konkursu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.siepraw.pl oraz facebooku GOKiS
 3. Odbiór palm będzie możliwy w dniach 22-23.03.2018 w godzinach 8.00 – 15.00. Palmę należy przynieść ze sobą na rozdanie nagród w kościele.
 4. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród:
 • w Zakliczynie po Mszy Świętej o godzinie 9.00,
 • w Sieprawiu po Mszy Świętej o godzinie 11.00.
 1. Oddziały przedszkolne zobowiązane są wyznaczyć osobę upoważnioną do odbioru nagrody.
 2. Nagroda w kategorii prac grupowych nie jest nagrodą indywidualną dla każdego dziecka, jest to nagroda dla całego oddziału przedszkolnego lub rodziny.

§ 5. Oznaczenie prac:

1. Każda palma powinna zawierać kartę informacyjną na której wyszczególnione powinny być następujące informacje:
I. Oznaczenie wykonawcy palmy – prace grupowe:
a)  w przypadku przedszkoli:
nazwa grupy, adres szkoły, nr kontaktowy do opiekuna,
b) w przypadku rodziny:
imiona wszystkich członków rodziny wykonujących palmę, wiek dzieci, nr kontaktowy,

  II. Oznaczenie wykonawcy palmy – prace indywidualne:
  imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły, telefon kontaktowy do rodzica.

  § 6. Organizator zaznacza, że ma prawo odrzucić zgłoszoną do konkursu palmę jeżeli:
a) jej wysokość będzie mniejsza niż 150cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja),
b) jej wysokość będzie większa niż 300 cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja),
c) organizator będzie mieć wątpliwości, czy palma została wykonana własnoręcznie (np. w przypadku zgłoszenia palmy zakupionej na stoisku wielkanocnym),
d) będzie zawierała sztuczne kwiaty, nie wykonane własnoręcznie,
e) nie będzie zawierała karty informacyjnej.

§ 7. Decyzje podjęte przez członków jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

  Regulamin zaakceptował

Dyrektor GOKiS
Siepraw, dnia 28 lutego 2018r.
 


 

 

 

XII Ogólnopolskie Warsztaty Gospel w Sieprawiu

 

Już od dwunastu lat Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu organizuje Ogólnopolskie Warsztaty Gospel. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 9-11 lutego 2018r.

Sieprawskie warsztaty są imprezą, która dzięki doświadczeniu zdobywanym przez lata na stałe wpisała się w kalendarz polskiej muzyki Gospel. W wydarzeniu tym udział biorą uczestnicy z  całej Małopolski, lecz również z innych zakątków kraju, a nawet spoza granic. Co  roku na scenie podczas koncertu finałowego zobaczyć można około 300 uczestników, a  wśród nich dzieci i młodzież, dorosłych oraz seniorów. Pośród nich spotkać można profesjonalistów, dla których muzyka Gospel to sposób na życie, lecz również rzeszę zapalonych amatorów, którzy mają okazję szlifować swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie i  uczyć się śpiewu od najlepszych. Do współpracy podczas XII Warsztatów Gospel w Sieprawiu zaprosiliśmy instruktorów z Wielkiej Brytanii, rozpoznawalnych w środowisku Gospel na całym świecie: Colina Williamsa oraz goszczącego już wielokrotnie w Sieprawiu Colina Vassella. Zwieńczeniem każdych Warsztatów jest koncert finałowy, w którym co roku udział bierze kilkuset widzów, w  tym goście z całego województwa małopolskiego.

Zapisy na Warsztaty ruszyły 1 grudnia. Zgłoszenia uczestnictwa dokonać można za pośrednictwem poniższych formularzy:

Formularz zapisów na warsztaty chóralne:
https://goo.gl/forms/7FAA74uVwbtcCiTc2

Formularz zapisów na warsztaty chóralne (dla grup pow. 10 osób):
https://goo.gl/forms/KzojH11L4cSS9GHD2

Formularz zapisów na warsztaty bębniarskie:
https://goo.gl/forms/r01jWftMZmdqh60z2

 

Wkrótce rusza nowa odsłona strony internetowej Warsztatów: https://siepraw.gospel.com.pl. Aktualności dotyczące imprezy znaleźć można na profilu facebookowym wydarzenia: https://www.facebook.com/sieprawgospel.


 

 

 

Harmonogram zajęć w Domu Kultury w roku szkolnym 2017/2018

Od 20 września w Domu Kultury rozpoczęły się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku otwarte zostały następujące grupy: studio baletowe, warsztaty plastyczne, zajęcia z Lego, tenis oraz gimnastyka. Zapraszamy również na kurs języka hiszpańskiego.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie pod nr telefonu (12) 271 05 95 lub w Domu Kultury.

 

 

 

 

 

Załączniki: