Imieniny:
Jana, Moniki, Wiktora

 

Aktualności

2011-09-14

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Siepraw stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010. Nr102, poz.651 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ogłoszenia, od dnia 14 września 2011r. przez okres co najmniej 21 dni podane zostaną do publicznej wiadomości wykazy działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W/w wykaz dotyczy działki w Sieprawiu Nr 1572/41 o pow. 0.0714 ha.


Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010. Nr102, poz.651 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych w/w wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Siepraw na Dzienniku Podawczym w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 

Link do strony z ogłoszeniem: www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Siepraw/podmiotowe/Zamowienia+publiczne/Ogloszenia+rozne/2011/wykaz+nieruchomosci.htm

« Powrót