Imieniny:
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Aktualności

2017-11-28

WÓJT GMINY SIEPRAW OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw

WÓJT GMINY SIEPRAW OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw

1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu  (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00037959/6.

1.1. Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio  przy granicy    z miejscowością Łyczanka, w odległości ok. 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy, ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość ujęta w ewidencji gruntów w pozycji rejestrowej G 1259 obręb Siepraw. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, wg rejestru gruntów stanowi  grunt orny klasy IVa. Posiada kształt wydłużonego czworoboku – szerokość od ok. 15 m w części zachodniej do 18,5 m w części wschodniej, przeciętna długość ok. 69-70m. Teren nachylony w kierunku północno – wschodnim . Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą.

Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej powiatowej przebiega drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (ul. Dębowa), urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance (według rejestru gruntów stanowiącą drogę), 899/4 w Sieprawiu, będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1 w Sieprawiu (droga w tej części  nie ma uregulowanego stanu prawnego) oraz poprzez opisaną poniżej służebność przejazdu i przechodu.

W celu zapewnienia przedmiotowej działce dostępu do urządzonej drogi o nawierzchni asfaltowej, zapewnia się służebność przejazdu i przechodu cała długością i szerokością działki nr 899/1 w Sieprawiu. Dojazd przez działkę 899/1 będzie wykorzystywany wspólnie z innymi właścicielami sąsiednich działek.

Dostęp do sieci infrastruktury technicznej średni – wszystkie media w zasięgu do 50m, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej biegnie przez działkę nr 899/4 (po jej długości). Sieć energetyczna i gazowa znajduje się na działce 296/3 w Łyczance .

1.2.Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolami: S/174MN2– tereny zabudowy jednorodzinnej realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych (ok. 500 m²) oraz w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu ZR. Cała nieruchomość znajduje się także w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.
1.3. Nieruchomość, objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12 czerwca 2017 r. (Zarządzenie Nr 336/17 Wójta Gminy Siepraw).
1.4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.
1.5. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 800 zł brutto, w tym jednorazowe wynagrodzenie za służebność po działce nr  899/1: 1107 zł brutto
1.6. Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018r. (poniedziałek) o godz. 9.30, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.
1.7. Wysokość Wadium: 5 800 zł
1.8. Termin wniesienia Wadium do dnia 11 stycznia 2018 r.

1.9. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
1.10. Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 16 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym
1.11. Pozostałe warunki patrz pkt 4 ogłoszenia.


2. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu  (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 899/5 o powierzchni 0,1237 ha, objętej Księgą Wieczystą      Nr KR1Y/00037959/6.
2.1. Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio  przy granicy z miejscowością Łyczanka, w odległości ok. 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy, ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki  ewidencyjnej nr 899/5 o powierzchni 0,1237 ha,  wg rejestru gruntów stanowi  grunt orny klasy IVa. Posiada kształt zbliżony do prostokąta o bokach ok.  29 -30 m i ok.41-43 m. Teren lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą.

Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej powiatowej przebiega drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (ul. Dębowa), urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance (według rejestru gruntów stanowiącą drogę), 899/4 w Sieprawiu, będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1    w Sieprawiu (droga w tej części  nie ma uregulowanego stanu prawnego) oraz poprzez opisaną poniżej służebność przejazdu i przechodu.
W celu zapewnienia przedmiotowej działce dostępu do urządzonej drogi o nawierzchni asfaltowej, zapewnia się służebność przejazdu i przechodu całą długością i szerokością działki nr 899/1 w Sieprawiu oraz pasem szerokości 6 m i długości 10 m biegnącym wzdłuż południowo- zachodniej granicy działki nr 899/4. Dojazd przez działkę 899/1 i działkę 899/4 będzie wykorzystywany wspólnie z innymi właścicielami sąsiednich działek.

Dostęp do sieci infrastruktury technicznej przeciętny – brak mediów na działce, w bezpośrednim sąsiedztwie, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna i gazowa w odległości 50-100 m. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej biegnie przez działkę nr 899/4 (po jej długości). Sieć energetyczna i gazowa znajduje się na działce nr 296/3 w Łyczance.

2.2. Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw nieruchomość znajduje się w całości w terenie oznaczonym symbolem S/135MN2– tereny zabudowy jednorodzinnej, realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych. Cała nieruchomość znajduje się także w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego  w miejscowości Skawina.
2.3. Nieruchomość, objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12 czerwca 2017 r. ( Zarządzenie Nr 336/17 Wójta Gminy Siepraw).
2.4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.
2.5. Cena wywoławcza nieruchomości: 65 800 zł brutto w tym jednorazowe wynagrodzenie za służebność po działce 899/1 oraz por 899/4: 1 845 zł brutto
2.6. Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018r. (poniedziałek) o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.
2.7. Wysokość Wadium: 7 000 zł.
2.8. Termin wniesienia Wadium do dnia 11 stycznia 2018 r.

2.9. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
2.10. Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 16 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
2.11.      Pozostałe warunki patrz pkt 4 ogłoszenia.

3. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu  (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 899/6 o powierzchni 0,1076 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00037959/6.
3.1. Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio  przy granicy      z miejscowością Łyczanka, w odległości ok. 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy,  ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki  ewidencyjnej nr 899/6 o powierzchni  0,1076 ha,  wg rejestru gruntów stanowi  grunt orny klasy IVa oraz w niewielkiej części jako lasy  i grunty leśne klasy IV (0,0130 ha).Nieruchomość o kształcie  korzystnym do zagospodarowania z nieregularną północno-wschodnia granica, biegnącą wzdłuż cieku wodnego. Teren lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą oraz w niewielkim stopniu zakrzewiona i zadrzewiona.

Posiada kształt zbliżony do prostokąta o bokach ok. 29 -30 m i ok.41-43 m. Teren lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą.

Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej powiatowej przebiega drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (ul. Dębowa), urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance (według rejestru gruntów stanowiącą drogę), 899/4 w Sieprawiu, będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1 w Sieprawiu (droga w tej części  nie ma uregulowanego stanu prawnego) oraz poprzez opisaną poniżej służebność przejazdu i przechodu. W celu zapewnienia przedmiotowej działce dostępu do urządzonej drogi o nawierzchni asfaltowej, zapewnia się służebność przejazdu i przechodu całą długością i szerokością działki 899/1 oraz pasem szerokości 5m, biegnącym wzdłuż północno – zachodniej granicy działki nr 899/4 na długości ok. 40 m i jej całą szerokością na kolejnych 5 m. Dojazd przez działkę 899/1 i działkę 899/4 będzie wykorzystywany wspólnie z innymi właścicielami sąsiednich działek.

Działka posiada przeciętny dostęp do sieci infrastruktury technicznej- brak mediów na działce,  w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć energetyczna i gazowa 50-100 m. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej biegnie przez działkę nr 899/4 (po jej długości). Sieć energetyczna i gazowa znajduje się na dz. nr 296/3 w Łyczance.
3.2. Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem S/135MN2– tereny zabudowy jednorodzinnej (około 700 m2), realizowanej  w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych oraz w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu ZR. Cała nieruchomość znajduje się także w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.
3.3. Nieruchomość, objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12 czerwca 2017 r. ( Zarządzenie Nr. 336/17 Wójta Gminy Siepraw).
3.4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.
3.5. Cena wywoławcza nieruchomości: 51 400 zł brutto, w tym jednorazowe wynagrodzenie za służebność po działce nr 899/1 oraz nr 899/4: 3936 zł brutto.
3.6. Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018r. (poniedziałek) o godz. 10.30,  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.
3.7. Wysokość Wadium: 5 000 zł
3.8. Termin wniesienia Wadium do dnia 11 stycznia 2018 r.

3.9. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
3.10.Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 16 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym
3.11. Pozostałe warunki przetargu patrz pkt 4 ogłoszenia.

4. Warunki przetargów i informacje wspólne dla przetargów wymienionych w pkt.1-3.
4.1. Wadium należy wnieść w terminie wyżej podanym, w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw Nr 59 859 10007 0240 0000 0228 0006  w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 11 stycznia 2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Decyduje data wpływu wadium na w/w konto.
4.2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu, jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
4.3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4.4. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa  w pkt.4.3., Wójt Gminy Siepraw może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
4.5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
4.6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub oświadczenia, że będzie nabywał nieruchomość z majątku odrębnego.
4.7. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061; zm.: poz. 2175) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.
4.8. Wpłacone wadium;
• Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
• Ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia
umowy notarialnej.
• Zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.
4.9. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.
4.10. Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Siepraw w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu. Nr 97 859 10007 0240 0000 0228 0001.
4.11. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
4.12. Gmina Siepraw jest właścicielem w/w nieruchomości na podstawie Postanowienia o nabyciu spadku Sygn. Akt I Ns 726/11 z dnia 2.06.2011r.;
4.13. Wszystkie nieruchomości położone są w Sieprawiu przy ulicy Dębowej, przy granicy miejscowości Łyczanka i Siepraw.
4.14. W załączeniu mapa podziału działki 899 w Sieprawiu, z której powstały działki wymienione  w pkt.1-3 niniejszego ogłoszenia
4.15. W 6- tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw Nr  336/17 z dnia 12 czerwca 2017r. dotyczącym nieruchomości ujętych w niniejszym ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 820)
4.16. Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, pokój 15, tel. 12 37 21 817,  w godzinach pracy Urzędu.
4.17. Treść niniejszego ogłoszenia  jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw.
4.18.Wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie w Gazecie Wyborczej w dniu 28 listopada 2017r.

Załączniki:

« Powrót