Wójt Gminy Siepraw serdecznie zaprasza mieszkańców na zebrania wiejskie w Gminie Siepraw, które odbędą się w następujący terminach:


  •     sołectwo wsi Łyczanka – 13 czerwca 2018r. (tj. środa) o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łyczance;
  •     sołectwo wsi Siepraw I, II, III – 13 czerwca 2018r. (tj. środa) o godzinie 20.00 w sali konferencyjnej przy hali sportowej w Sieprawiu;
  •     sołectwo wsi Czechówka – 14 czerwca 2018r.    (tj. czwartek) o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czechówce;
  •     sołectwo wsi Zakliczyn – 14 czerwca 2018r.  (tj. czwartek) o godzinie 20.00 budynku Szkoły Podstawowej w Zakliczynie.


Proponowany porządek zebrań:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Siepraw w sprawie:

a) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie      Gminy Siepraw;

b) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.

3. Informacja o proponowanej zmianie statutu sołectw Gminy Siepraw.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie zebrania.